Tomoko Amaki Abe

Tomoko Amaki Abe Ceramics Porcelain
Awa
2019
Porcelain
13" x 12.5" x 2"