Scroll down to see more photos

Tomoko Amaki Abe Ceramics Porcelain
Awa
2019
Porcelain
13" x 12.5" x 2"

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, oxides
still cosmo
2008
paper clay, oxides
11.5 x 11.5 x 2.5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, oxides
still cosmo (detail)
2008
paper clay, oxides

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, oxides, glazes, cotton, burlap
fragacia
2008
paper clay, oxides, glazes, cotton, burlap

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, oxides, glazes, cotton, burlap
fragacia (detail)
2008
paper clay, oxides, glazes, cotton, burlap

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, low fire glaze
flow fragment
2008
paper clay, low fire glaze
12 x 15 x 5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, low fire glaze
flow fragment (detail)
2008
paper clay, low fire glaze

Tomoko Amaki Abe Ceramics cotton, low fire clay, glazes, oxides, resin
up drip
2008
cotton, low fire clay, glazes, oxides, resin
8 x 22 x 5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics cotton, low fire clay, glazes, oxides, resin
up drip
2008
cotton, low fire clay, glazes, oxides, resin
8 x 22 x 5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics porcelain, hemp, resin
Together In Strange Balance
2014
porcelain, hemp, resin
28 inches x 12 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics Porcelain, hemp, resin
Together In Strange Balance
2014
Porcelain, hemp, resin
28 inches x 12 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics Porcelain, resin
Wave WInd
2014
Porcelain, resin
23 inches x 18 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics Porcelain, fluorescent light
Fabric Light Memory
2014
Porcelain, fluorescent light
24 inches x 22 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics low fire clay, glazes
earth wave
2008
low fire clay, glazes
13.5 x 11 x 6.5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics raku clay, raku glazes
naked raku
2008
raku clay, raku glazes
17 x 7.5 x 3 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics raku clay, raku glazes
naked raku (detail)
2008
raku clay, raku glazes

Tomoko Amaki Abe Ceramics raku clay,  raku glazes
naked raku
2008
raku clay, raku glazes
17 x 7.5 x 3 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics  paper clay, under glaze, raku glaze
bark
paper clay, under glaze, raku glaze
13 x 4 x 4 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, oxides, glaze
zebra
paper clay, oxides, glaze
13 x 5 x 4 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics porceline, cotton gauze
black and white fragments
porceline, cotton gauze
10 x 7 x 4.5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics poceline, cotton gauze
black and white fragments
poceline, cotton gauze

Tomoko Amaki Abe Ceramics porceline, cotton gauze
black and white fragments
porceline, cotton gauze

Tomoko Amaki Abe Ceramics poceline, cotton gauze
black and white fragments
poceline, cotton gauze

Tomoko Amaki Abe Ceramics porceline, cotton gauze
black and white fragments
porceline, cotton gauze

Tomoko Amaki Abe Ceramics porceline, cotton gauze,
black and white fragments
porceline, cotton gauze,
30 x 21 x 4.5 inches (area)

Tomoko Amaki Abe Ceramics clay, oxides, glaze, beach sand
rock garden (black)
clay, oxides, glaze, beach sand
detail

Tomoko Amaki Abe Ceramics clay, glazes, oxides, beach sand
rock garden (black)
clay, glazes, oxides, beach sand
3.5 x 2 x 3 inches to 10.5 x 6 x 7 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics clay, glazes, oxides, beach sand
rock garden (black)
clay, glazes, oxides, beach sand
3.5 x 2 x 3 inches to 10.5 x 6 x 7 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics clay, glaze, beach sand
rock garden (black)
clay, glaze, beach sand
10.5 x 6 x 7 inches each

Tomoko Amaki Abe Ceramics poceline, cotton gauze
white fragments
poceline, cotton gauze
11x 4 x 6 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics cotton gauze, clay, glazes, oxides. beach sand
rock garden / white fragments
cotton gauze, clay, glazes, oxides. beach sand
11 x 10 x 6 inches approx. each

Tomoko Amaki Abe Ceramics smoked fire clay, glaze, beach sand
rock garden (white)
smoked fire clay, glaze, beach sand
4 x 2 x 2 inches to 7 x 8 x 5.5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics paper clay, raku glazes
black and red raku
2008
paper clay, raku glazes
9 x 7 x 4.5 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics clay, glazes, light fixture
topographic lighting
clay, glazes, light fixture
11 x 12 x 4 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics low fire clay, glazes, oxide, mica
storm (gold)
2014
low fire clay, glazes, oxide, mica
16 x 13 inches

Tomoko Amaki Abe Ceramics low fire clay, glazes
storm (clear)
2014
low fire clay, glazes
16 x 13 inches